Investicinė aplinka

Šiaulių miestas – ketvirtas pagal dydį Lietuvos miestas, kuriame itin išvystytas pramoninis sektorius. Miestas yra puikioje strateginėje padėtyje – lengvai pasiekiamas oro, vandens, kelių ir geležinkelių transporto tinklas.

3,5 km.

Šiaulių tarptautinis oro uostas turi ilgiausią pakilimo taką Pabaltijyje, nėra jokių triukšmo apribojimų.

2-3 val.

Per tiek laiko pasiekiami kiti artimiausi oro uostai Lietuvoje ir Latvijoje.

E272

kelias jungia Šiaulius su magistrale „Via Baltica“ - svarbiausiu transporto koridoriumi Baltijos valstybėms

2

Miestą kerta du geležinkelio koridoriai.

2 val.

Per tiek laiko pasieksite vieną iš trijų artimiausių jūrų uostų.

Lengvatos investuotojams

Šiaulių pramoniniame parke:

Įmonės, kurios investuoja ne mažiau kaip 600 000 Eur į 1 ha ir sukuria ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas, 10 metų laikotarpiui atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės nuomos mokesčio.

Laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ):

  • Nėra pelno mokesčio pirmus 10 metų (0% pelno mokesčio), kitus 6 metus jis mažinamas perpus ( ½ mokesčio dalies);
  • Nėra nekilnojamojo turto mokesčio;
  • Dividendai neapmokestinami Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatytais atvejais.

Regioninės svarbos projektai

Regioninės svarbos projektais gali būti pripažinti regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektai. Daugiau apie Regioninės svarbos projektus informacijos rasite čia. Prašymus dėl projekto pripažinimo Regioninės svarbos projektu galite siųsti [email protected].  

Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybės taryba Regioninės svarbos projektais yra pripažinusi šiuos projektus:

  • „Naujos modernios UAB ,,Putokšnis“ gamybos bazės Šiaulių mieste įrengimas“;
  • „AB Neaustinių medžiagų fabriko“ įmonių grupės plėtra didinant eksporto apimtis“;
  • Stasio Pakarklio įmonės projektas „Įmonės modernizavimas ir plėtra, įrengiant naują „Benninghoven“ asfaltbetonio gamybos liniją TBA 2000 UC“;
  • UAB „Sporto investicijos“ filialo pastatų ir statinių (Ežero g. 11, Šiauliai) rekonstrukcijos projektas;
  • ,,Betono mozaika“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Vilniaus aidai“ projektas „Naujo modernaus cemento krovos terminalo Šiaulių mieste įrengimas“;
  • „Naujo gamybinio uždarosios akcinės bendrovės ,,Hampidjan Baltic“ cecho įrengimas Šiaulių mieste“
  • „UAB „Plenonis“ modernaus paslaugų ir augalinės kilmės aliejaus, riebalų perdirbimo ir gamybos terminalo įrengimas“.

Teritorijos investavimui

Šiaulių mieste šiuo metu yra suformuotos dvi teritorijos plyno lauko investicijoms – Šiaulių pramoninis parkas (apie 52 ha) ir Šiaulių laisvoji ekonominė zona (133 ha).

Šiaulių laisvoji ekonominė zona – įkurta specialios paskirties 132 ha teritorija. Laisvoji ekonominė zona yra greta svarbiausių šalies transporto arterijų – valstybinės reikšmės magistralinio kelio Panevėžys – Šiauliai bei Šiaulių tarptautinio oro uosto. Už 6 km nuo Šiaulių centro įkurta specialioji zona taip pat yra lengvai pasiekiama miesto viešuoju transportu, todėl sudaro sąlygas mieste gyvenantiems darbuotojams patogiai pasiekti savo darbo vietas.

Teritorija: Laisvosios ekonominės zonos teritorija yra padalina į įvairaus dydžio sklypus nuo 1 ha iki 25 ha, kurie papildomai gali būti sujungti ar perskirstyti pagal investuotojo poreikius.

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė – UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“.

Daugiau informacijos: www.siauliaifez.lt.

Šiaulių pramoniniame parke šiuo metu yra vienas laisvas sklypas. Ateityje planuojama paruošti dar du sklypus, skirtus investuotojams. Nuo Šiaulių pramoninio parko įkūrimo 14 įmonių jau yra investavusios daugiau kaip 71,2 mln. Eur, parko įmonėse dirbančių darbuotojų skaičius siekia apie 6400.

Pramoniniame parke įrengta infrastruktūra reikalinga plyno lauko investicijoms. Garantuojama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pagalba ir tarpininkavimas išsiimant statybos leidimą ir bendraujant su kitomis institucijomis.

Įmonės, kurios investuoja ne mažiau kaip 600 000 Eur į 1 ha ir sukuria ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas, 10 metų laikotarpiui atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės nuomos mokesčio. Daugiau informacijos: ŠIAULIAI – Investicinė ir ekonominė aplinka (siauliai.lt)

Darbo jėga

66,2 tūkst.

Tiek darbingo amžiaus gyventojų 2023 m. buvo Šiaulių mieste. Didžiausias miesto turtas yra darbuotojai, dirbantys elektronikos, metalo apdirbimo, baldų gamybos, logistikos srityse. Šiaulių mieste veikiantys Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Šiaulių valstybinė kolegija ir Šiaulių technologijų mokymo centras ruošia paklausių veiklos sričių specialistus.

Pagalbos linijos

Daugiau informacijos apie investicinę aplinką Šiaulių mieste teikia:

Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė,
tel. nr. (8 41)  596 283, el. p. [email protected].

Šiaulių miesto savivaldybės Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė,
tel. nr. (8 41) 383 420, el. p. [email protected].

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (LEZ) operatorius, Artūras Klangauskas,
tel. nr. 8 650 49136, el. p. [email protected]www.siauliufez.com

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Strateginės plėtros vadovė Edita Grigaliauskienė,
tel. nr. 8 686 14401, el. p. [email protected]

Šiaulių pramonininkų asociacija,
tel. nr. 8 61 420 360, el. p. [email protected].